Voorwaarden

1
Fysieke capaciteit

De kandidaat moet in staat zijn de hond bevelen te geven en hem te kunnen verzorgen.

2
Levensstijl

De kandidaat moet een voldoende actief leven leiden om aan de behoeften van de hond te voldoen.

3
Motivatie

De kandidaat moet bereid zijn de verantwoordelijkheid voor een hond op zich te nemen.

4
Leeftijd

De kandidaat heeft de nodige maturiteit om deze verantwoordelijkheid aan te kunnen.

 
Puppy Dyadishond in opleiding golden retriever
Dyadis hulphond met baasje in rolstoel

Hulphond aanvragen

Ofwel maakt u een afspraak in een revalidatiecentrum waar u kan vragen ons formulier ‘kandidatuurstelling ter toewijzing van een hulphond’ te willen invullen.

Formulier downloaden

Ofwel richt u zich niet tot een revalidatiecentrum en laat u dit formulier invullen door een arts en kinesitherapeut naar keuze.

Formulier downloaden

Zodra we in het bezit zijn van het formulier dat ingevuld en ondertekend is door alle partijen wordt u verwittigd van het bezoek van één van onze medewerkers voor een nadere kennismaking.

Uw kandidatuur wordt nadien voor goedkeuring voorgelegd aan het Toewijzingscomité van Dyadis dat bestaat uit revalidatiespecialisten (onder andere een arts). Zij beslissen over de ontvankelijkheid en de prioriteit van elke aanvraag. We houden u op de hoogte van de beslissing die tijdens deze vergadering genomen werd.

Indien uw kandidatuur aanvaard wordt komt u op de wachtlijst te staan. Let erop dat de wachttijd kan oplopen tot 12 à 18 maanden. Wanneer u aan de beurt bent, kunt u deelnemen aan de stage. Hier krijgt u een theoretische en praktische opleiding. Deze is opgesplitst in twee delen: 1 week residentiële stage gevolgd door 1 week werksessies georganiseerd bij u ter plaatse.