Selectie van pups

De pups komen in aanmerking vanaf de leeftijd van 2 maanden. Ze worden geselecteerd op fysieke eigenschappen (sterke bouw, geen erfelijke aandoeningen) en gedrag (flexibel karakter, evenwichtig,…), beide belangrijke voorwaarden om hulpvaardig te zijn. Om de 6 maand selecteert Dyadis een zestal nieuwe pups.

Socialisatie in een gastgezin

Van 2 tot 18 maand worden de pups gesocialiseerd binnen een gastgezin. Ze vertoeven er in een stimulerende omgeving die hen vertrouwd maakt met de buitenwereld. Gastgezinnen verbinden zich ertoe per maand 2 groepsopleidingen te volgen, onder de leiding van een trainer van Dyadis.

Intensieve training in het opleidingscentrum

Van 18 maand tot de leeftijd van 2 jaar, krijgen de honden een intensieve opleiding in het opleidings- centrum van Dyadis zelf. De instructeurs van Dyadis werken dagelijks met elke hond individueel om tot in de puntjes alle aspecten van een volwaardige hulphond af te ronden.

Afgestudeerd

Op 2-jarige leeftijd zijn de honden klaar voor hun missie en kunnen zij voorgesteld worden aan de kandidaten voor het verkrijgen van een hulphond.

Stage en toekenning van hulphonden

De stage verloopt in twee fases: een week residentiële stage waarbij de verschillende kandidaten kennis maken met de verschillende honden, gevolgd door een week stage individueel bij de kandidaat, waarbij hij/zij leert als team samen te werken met zijn toekomstige hulphond.

Opvolging van de honden en hun baas

Na plaatsing van de hulphond, blijft Dyadis het duo ‘hond-baas’ verder opvolgen, en komt waar nodig tussen door middel van extra stagemomenten of opleiding.

Hoe het allemaal begon…

De vzw Dyadis werd opgericht op 30 maart 1994. Dyadis is de Belgische Vereniging ter Toewijzing van Hulphonden aan Mindervaliden, en de kern van onze activiteiten ligt in het streven om aan mensen met een met een motorische beperking een deel van hun autonomie en zelfredzaamheid terug te geven, verloren door ziekte of ongeval. Dyadis werkt ook mee aan een actieve reïntegratie in de maatschappij.

Madeleine Arnould, zelf rolstoelgebruikster, medeoprichtster van Dyadis en gezellin van hulphond Wolf treedt dit onomwonden bij: “Mijn hond opent alle deuren voor mij, niet alleen die van mijn huis of van de winkel, maar vooral die van en naar mijn hart”.

“Dyadis” komt van het laat-Latijnse “Dyas-dyadis”, hetgeen betekent “twee in aantal”. De keuze van deze naam symboliseert de betrokkenheid die zich tussen twee nieuwe partners ontwikkelt, de hulphond en zijn baasje.

 

Dyadis is lid van BADF (Belgian Assistance Dogs Federation), ADEu(Assistance Dog Europe), AAII (Animal Assisted Interventions International) en geaccrediteerd door ADI (Assistance Dogs International).

Onze honden Overzicht Dyadishonden